Các bậc trong Đấu La Đại Lục

cac-bac-dau-la-dai-luc

Bài viết tại Tranvanthong.com – Giới thiệu danh sách các trình luyện tập trong Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục là bộ truyện được chuyển thành phim cực kỳ hay cho các bạn cùng xem.

Danh sách nâng cấp Hồn Lực

Có 10 bậc hồn lực trong Đấu La Đại Lục như:

 • Cấp 1 – Hồn sĩ (Giác tỉnh).
 • Cấp 10 – Hồn sư.
 • Cấp 20 – Đại hồn sư.
 • Cấp 30 – Hồn tôn.
 • Cấp 40 – Hồn tông.
 • Cấp 50 – Hồn vương.
 • Cấp 60 – Hồn đế.
 • Cấp 70 – Hồn thánh (Võ hồn chân thân).
 • Cấp 80 – Hồn đấu la.
 • Cấp 90 – Phong hào đấu la.
 • Level 100 – Thần cách (Thần để).

List System

Có 6 hệ thống trong Đấu La Đại Lục như:

 • Khống chế.
 • Cường công.
 • Thực vật khí.
 • Khí support.
 • Mẫn Công.
 • Thuần Mẫn.

Danh sách Võ Hồn

Có 14 loại Võ Hồn trong Đấu La Đại Lục như:

 • Lam Ngân thảo (Lam Ngân Hoàng).
 • Hạo Thiên chuy.
 • Như cốt lõi.
 • Thất bảo lưu ly tháp (Cửu bảo bảo lưu).
 • Phượng Hoàng.
 • Tà Mâu Bạch Hổ.
 • U Minh Linh Miêu.
 • Xích.
 • Tử Vong chu hoàng.
 • Phệ Hồn chu hoàng.
 • Quỷ.
 • Kỳ Môn Thông Thiên Cúc.
 • Hồn cốt
 • Hồn hoàn.

Soul List

Có 5 loại kỹ năng trong Đấu La Đại Lục như:

 • Kỹ năng hoàn thành
 • Cốt lõi kỹ năng
 • Lĩnh vực
 • Võ hồn dung hợp kỹ
 • Hồn kỹ tự sáng
  • Huyền Thiên Công
  • Tử Cực Ma Đồng
  • Huyền Ngọc Thủ
  • Khống hạc cầm long
  • Quỷ Ảnh Mê Tung
  • Ám Khí Bách Giải

Hồn hoàn là gì?

 • 10 năm: Bạch sắc.
 • 100 năm: Hoàng sắc.
 • 1000 năm: Tử sắc.
 • Vạn năm: Hắc sắc.
 • 10 vạn năm: Hồng sắc.
 • 100 vạn năm: Kim sắc.
 • Thần cấp: Thần khác nhau thì màu Hồn Hoàn cũng khác nhau.

Đấu La Đại Lục là bộ truyện xoay quanh nhân vật chính là Đường Tam con của Đường Hạo trên một thế giới được gọi là Đấu La Đại Lục. Nơi này không có ma pháp, không có võ thuật, không có sức mạnh chiến đấu, nhưng có Võ Hồn thần kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *