Tu Luyện Trọng Thần Mộ: Hạ Giới & Thiên Giới

cap-bac-tu-luyen-than-mo

Bài viết tại Tranvanthong.com – Giới thiệu danh sách các bậc (cảnh giới) tu luyện trong Thần Mộ. Thần Mộ là bộ truyện tiên hiệp hay, được xây dựng nên nhân vật nam chính (Thần Nam) coi trọng nghĩa tình và hành động chắc chắn.

Canh giới hạn:

 • Nhất giai
 • Nhị giai
 • Tam giai
 • Tứ giai
 • Ngũ giai (cao thủ tuyệt thế)
 • Lục giai (Chân Vũ)
 • Thất giai (Tiên Võ)
 • Thần Vương
 • Thần Hoàng
 • Thiên giai (Sơ cấp)
 • Thiên giai trung cấp
 • Thiên giai đỉnh phong
 • Chiến Hồn (đồ chiến hồn)
 • Tiểu Lục Đạo Chủ (Ma Chủ)
 • Nghịch Thiên → Thiên Đạo.

Luyện tập hệ thống

Thần Mộ được làm 10 cấp:

Hạ giới: Nhất giai đến lục giai.

 • Giới thiệu sơ lược, nhất giai đến tam giai chỉ là võ thuật nhân gian bình thường, qua tam giai thì có thể nội dung phóng to tạo ra dạng vũ khí hoặc lá chắc chắn, cuối năm giai đoạn bắt đầu lĩnh hội “Nội dung Thiên Địa chỉ ”đến giai đoạn mới có khả năng phi hành.

Thiên giới: trên thất giai thuộc về cảnh giới bậc tiên nhân: Thần vương, Thần Hoàng, Thiên giai.

 • Trên Thần Hoàng còn có Thiên Giai cao thủ, nhưng vì tác giả viết khá nhập nhằng và khó hiểu khi phân chia đẳng cấp nên mình tạm chia như sau: bình thường trong hàng ngũ Thiên giai có sức mạnh có yếu tố, một Thiên giai cao Thủ đỉnh phong có thể dễ dàng đánh bại vài Thiên bình thường, trên bậc Thiên giai có Thông Thiên cao thủ, đến phần cuối của truyện tham gia Chiến Thiên thì xuất hiện Nghịch Thiên, là giới hạn võ thuật cũng như tu hành mà ngăn chặn thiên văn không có phép vượt qua các lĩnh vực linh hoạt. Kiểu như là một thiên kiếp.

Xem thêm: Level in the Đấu Phá Thương Khung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *